Disclaimer

Alle foto’s, teksten, video’s, tekeningen, et cetera op horecavastgoed.nl kunnen worden geopenbaard voor publiciteitsdoeleinden van Horecavastgoed.nl. Door het plaatsen ervan geef je hiervoor toestemming. De foto’s, teksten, video’s, tekeningen, et cetera kunnen worden geopenbaard via onder andere vakbladen of andere sites dan Horecavastgoed.nl. Deze openbaring is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van de diensten van Horecavastgoed.nl.

Indien foto’s, teksten, video’s, tekeningen, et cetera onrechtmatig worden gebruikt of wanneer het gebruik ervan ter discussie staat of anderszins regels overtreedt, dan behouden wij ons het recht voor deze te verwijderen.

Wanneer je foto’s plaatst op Horecavastgoed.nl dan dienen deze in alle opzichten rechtenvrij te zijn. Met het plaatsen van de foto’s vrijwaar je Horecavastgoed.nl. Onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal wordt verhaald.

Neem contact met ons op.